Ulga badawczo-rozwojowa dla przedsiębiorstw

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzona została tzw. ulga badawczo-rozwojowa (B+R). Jest to zupełnie nowy instrument, którego celem jest wspieranie działalności przedsiębiorstw innowacyjnych, poprzez przyznanie im dodatkowego bonusu podatkowego. Polega on na możliwości dodatkowego obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o następujące wydatki kwalifikowane:

  • wynagrodzenia pracownicze wraz z narzutami, dotyczące pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych,
  • koszty materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także koszty nabycia wyników badań naukowych, o ile nabyte są one w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych,
  • koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

  • 30% poniesionych kosztów wynagrodzeń pracowniczych wraz z narzutami,
  • 20% poniesionych pozostałych wydatków, jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą,
  • 10% poniesionych pozostałych wydatków, w przypadku innych podatników.

 

Warto podkreślić, że w dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój, ulga B+R może być atrakcyjną alternatywą dla agresywnej optymalizacji podatkowej – jest to bowiem instrument promowany przez rząd.

Co więcej, aktualnie toczą się prace ustawodawcze, których celem jest zwiększenie ww. limitów dla kosztów kwalifikowanych do 50% (kosztów pracowniczych dla wszystkich przedsiębiorców oraz kosztów niepracowniczych dla MŚP) oraz 30% (kosztów niepracowniczych dla przedsiębiorców innych niż MŚP). To sprawia, że od 2017 roku korzyści z ulgi B+R mogą znacząco wzrosnąć.

Jeżeli chciałbyś już teraz zapoznać się z naszą ofertą kompleksowego wdrożenia rozwiązań pozwalających na skorzystanie z ulgi B+R w Twojej firmie, skontaktuj się z nami