Reprezentacja w sporach interpretacyjnych

Dynamiczny rozwój stosunków gospodarczych sprawia, że ustawodawca nie jest w stanie nadążyć z dostosowaniem treści przepisów prawa podatkowego do zmian w rzeczywistości, do której odnoszą się te regulacje. W efekcie, o sposobie stosowania ustaw podatkowych w coraz większym stopniu decyduje wykładnia dokonywana przez sądy administracyjne. Sytuację tą można lapidarnie ująć słowami Olivera Wendell Holmesa, sędziego Sądu Najwyższego USA, który pod pojęciem prawa rozumiał „przewidywania dotyczące tego, co uczynią sądy”.

W przypadku skomplikowanych spraw, rekomendujemy naszym Klientom wystąpienie z wnioskiem o wydanie przez Ministra Finansów indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Dotyczy to najczęściej sytuacji, w których dotychczas wydawane interpretacje indywidualne zawierają niekorzystne dla Klienta stanowisko w podobnych sprawach. Inicjowany w ten sposób spór zmierza do poddania ocenie sądowej stanowiska, które prezentujemy w interesie naszego Klienta. Ponieważ spór interpretacyjny dotyczy treści materialnego prawa podatkowego, całą uwagę koncentrujemy na wypracowaniu możliwie korzystnej, bezpiecznej oraz solidnie uzasadnionej wersji interpretacyjnej. Oferowana usługa świadczona jest przez doświadczonych doradców podatkowych posiadających kwalifikacje prawnicze.